Zending (NMI)

De missie van de kerk is om Gods liefde te verspreiden in de wereld. Nazarene Missions International (NMI) steunt deze missie door gebed, onderwijs en fondsenwerving. De uitvoerende tak NCM (Nazarene Compassionate Ministry) zet zich in voor nood- en ontwikkelingshulp.

De NMI is in iedere kerk van de Nazarener als lokale zendingsafdeling vertegenwoordigd. Zo brengt het verschillende projecten onder de aandacht. Door het jaar heen bestaat de mogelijkheden om het werk met gebed en/of met geld te ondersteunen. Zo is er gecollecteerd voor Oekraïne om mensen in de getroffen gebieden te helpen met basisbehoeften en medicijnen. En werd vanuit het Albastenfonds voor een Franse Nazarener gemeente een kerkgebouw aangekocht. Door wereldwijd met kerken van de Nazarener dit soort doelen te steunen, kunnen wij als kerk in de wereld een verschil maken voor medemensen veraf en dichtbij.

Voor het eerst hier / First time here?

X