Wij geloven

Waar staan wij als kerk

Wij bevinden ons theologisch gezien in het midden van het Katholicisme, het Protestantisme en het Evangelicalisme, waarbij we, zo zeggen we met een knipoog, het beste van alle drie hebben genomen.
Zo omarmen we vanuit de katholieke kerk de goede nadruk op een praktisch geestelijk leven (denk aan Fransiscus van Assisi en moeder Theresa), verwelkomen we vanuit de protestantse traditie de bijzondere nadruk op de Oude Verhalen zoals we die in de bijbel vinden, en beleven we vanuit de evangelische hoek een mate van vrijheid in de diensten en een nadruk op het feit dat God met elk van ons in verbondenheid wil leven.

Wesleyaanse geloofstraditie

De Kerk van de Nazarener staat in de traditie van de Wesleyaanse opwekking in Engeland in het 18e eeuw. De nadruk viel bij John Wesley (1703-1791) op de oorzaak van de zonde.
Hij leerde dat God in zijn omzien naar een verloren mensheid, de grondoorzaak wil wegnemen door te vertrouwen op Jezus Christus en, in plaats van zelfgerichtheid, zuivere liefde in het hart wil uitstorten door de Heilige Geest. Zodat wij “als Jezus” in de wereld kunnen leven.

Overtuiging

Wanneer wij willen zeggen wat wij eigenlijk geloven dan vertellen we dat we geloven in één God, die zich heeft bekendgemaakt zowel als Vader, en als Zoon, en als Heilige Geest, en dat we geloven dat de Bijbel alles bevat wat noodzakelijk is voor ons geloof en het christelijke leven.

De eerlijkheid gebied ons te erkennen dat we ondanks onze beste intenties tekort schieten en dat het ons als mensen nooit gaat lukken om uit eigen kracht écht het goede te bereiken. Het is ook nooit de bedoeling geweest om dat alleen te moeten doen.

Wij zijn bedoeld om te leven in verbondenheid met God en met elkaar. En het is daardoor dat God zelf ons aanbiedt om opnieuw te beginnen, met een schone lei, en om vervolgens de weg op te gaan om die liefde, Gods liefde, helemaal uit te laten groeien in ons, zodat het de kern van ons handelen wordt. Het is aan ons om in te gaan op wat God aanbiedt. En daar waar wij niet op dat aanbod ingaan, geeft hij ons de vrijheid om van hem verwijderd te blijven. God dringt zich niet op. Maar als we ingaan op wat God ons aanbiedt, dan wordt dat innerlijk bevestigd door zijn heilige Geest.

Uiteindelijk leven wij uit de hoop dat alles ‘voleindigd’ zal worden. Daarmee bedoelen we dat de liefde zal overwinnen, en dat er dan sprake is van een vernieuwing van de wereld die zijn weerga niet kent. Wij verwachten dat Jezus dan terugkomt en dat de doden dan zullen opstaan.

Internationale Kerk

De Kerk van de Nazarener is een internationaal kerkgenootschap met ruim 2 miljoen leden in meer dan 26.353 kerken in 159 landen.

Kerk van de Nazarener — Nederland

Church of the Nazarene — International