Visie

Onze visie luidt:
“Wij willen een gemeenschap vormen waar, door Jezus’ Liefde, plaats is voor iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of maatschappelijke positie.
Wij willen groeien in geloof en elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de reis die we door Gods Geest samen mogen maken en ons uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat Gods passie ook hen omvat.”

De Kerk van de Nazarener beperkt zich in haar verwoording van het geloof tot de essentie: de liefde van God staat centraal. Hier willen we met elkaar vorm aan geven.