Visie

Onze visie luidt:
“Wij willen een gemeenschap vormen waar, door Gods Liefde, plaats is voor iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of maatschappelijke positie.
Wij willen elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de geestelijke reis die we gezamenlijk maken en ons uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat Gods passie ook hen omvat.”

De Kerk van de Nazarener beperkt zich aangaande haar verwoording van het geloof tot de essentie: de liefde van God staat centraal. Spreken hierover houdt dan vanzelfsprekend in, dat u die liefde bij ons ook mag verwachten. Samen met u willen wij een reisgezelschap vormen die elkaar helpt, stimuleert en begeleidt op de geestelijke reis die we gezamenlijk door het leven maken.