Tienerwerk

Eens in de twee weken op vrijdagavond komt de tienergroep van onze kerk bij elkaar. Na een gezamenlijke maaltijd is er een passend programma waarbij leuke en gezellige activiteiten afgewisseld worden met serieuzere thema’s. Tijdens alle avonden staat ontmoeten centraal waarbij wij het belangrijk vinden dat tieners een vertrouwde plek hebben waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.

Ook tijdens de diensten is er aandacht voor onze tieners. Ze hebben achter in de kerk een eigen plek waar ze met elkaar kunnen zitten. Twee keer per jaar is er een speciale tienerdienst waarbij zijzelf de inhoud van de dienst bepalen en organiseren.

Momenteel telt onze tienergroep ca. 25 tieners. Hoewel we ook aandacht besteden aan thema’s rondom het geloof en verhalen uit de bijbel is het gelovig zijn geen vereiste om deel te nemen aan de tieneravonden. Iedere tiener tussen 12 en 17 jaar is welkom!

Voor het eerst hier / First time here?

X