Tienerwerk

De tieners komen samen in hun eigen leeftijdsgroepen.
Tieners vanaf de 1e klas komen één keer in de twee weken op vrijdagavond samen.
Tieners van 16 jaar en ouder komen één keer in de maand samen op de eerste zondag van de maand.