Onze kerk

De Kerk van de Nazarener is een open en optimistische kerk waar de liefde van God centraal staat. Wij zijn een gemeenschap van christenen die zich erop richten hun geloof uit te leven in de context van het dagelijkse leven en de huidige cultuur. We verlangen ernaar om vanuit, wat John Wesley noemt, een ‘katholieke gezindheid’ deel uit te maken van de algemene christelijke kerk. Wij hechten waarde aan authentieke relaties en een leven in verbinding met de omringende wereld. We komen samen in onze eredienst waar we elkaar het verhaal van God vertellen; hoe Hij altijd liefdevol en bevrijdend in de wereld aanwezig is, en hoe Hij ernaar verlangt dat wij in Zijn gezindheid in de wereld zullen leven. In de gemeenschap die we met elkaar vormen, geven we elkaar de ruimte om te denken en te laten denken. Wij zoeken daarbij eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles. Onze kerk kan uw thuis zijn.

De Kerk van de Nazarener in Nijmegen is een groep van mensen die zich met elkaar verbonden hebben om Gods droom voor de wereld uit te leven, die door Jezus ‘Koninkrijk van God’ werd genoemd.

Deze groep bestaat sinds 38 jaar in Nijmegen en zat eerder aan de Oranjesingel, waar het gebouw te klein werd voor de groeiende gemeente. Sinds zomer 2010 houden wij iedere zondag om 10.30 samenkomsten in ons kerkgebouw in Lindenholt. Op een gewone zondag komen er ongeveer 100 leden en bezoekers naar de dienst die zich kenmerkt door een losse, ongedwongen sfeer, moderne liederen en verdieping, waarbij we aan de hand van verhalen en beelden uit de bijbel ons leven en de uitdagingen die we daar tegenkomen willen beschouwen.

Wanneer jij op één of andere manier bent geboeid door, of geïnteresseerd in de persoon van Jezus, en je bent op zoek naar een veilige en vriendelijke plek om zijn leven en onderricht te onderzoeken, dan kan onze kerk misschien die plaats voor jou zijn…

Het motto waar vanuit we ons leven met God en met elkaar proberen vorm te geven luidt: Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles.

Zie je zondag

Eind zomer 2020 hebben wij de filmploeg van het NPO programma ‘Zie je zondag’ mogen ontvangen. Zij hebben in drie uitzendingen onze gemeente mooi in beeld gebracht.

Onze visie

“Wij willen een gemeenschap vormen waar, door Jezus’ Liefde, plaats is voor iedereen, ongeacht persoonlijke ontwikkeling, omstandigheden, leeftijd of maatschappelijke positie.
Wij willen groeien in geloof en elkaar helpen, stimuleren en begeleiden op de reis die we door Gods Geest samen mogen maken en ons uitstrekken naar allen die nog niet beseffen dat Gods passie ook hen omvat.”

De Kerk van de Nazarener beperkt zich in haar verwoording van het geloof tot de essentie: de liefde van God staat centraal. Hier willen we met elkaar vorm aan geven.

Onze bestuursvorm

De kerk heeft een democratische bestuursvorm omdat wij geloven dat Gods Geest in iedereen werkt die zich daarvoor openstelt.
De ledenvergadering bepaalt wat er gebeurt. De leden kiezen verschillende bestuursorganen waaronder de kerkenraad. De verschillende raden brengen steeds verslag uit aan de jaarlijkse ledenvergadering. Onze organisatie wordt gekenmerkt door openheid naar leden en iedereen die daarom vraagt.

Voor het eerst hier / First time here?

X