Geschiedenis

In het voorjaar van 1980 vonden er in het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener voorbereidingen plaats om een kerk in Nijmegen te beginnen. Dit leidde ertoe dat de ds. en mevrouw Spijkman in juli 1980 met hun gezin in Dukenburg kwamen wonen.
De eerste dienst vond plaats op 19 oktober in de Prins Clausschool aan de Weezenhof, en daarna volgden er wekelijkse diensten, tweemaal per zondag. Eigenlijk viel het bezoek op de lange duur tegen en op het moment dat werd overwogen om de activiteiten te stoppen kreeg de kerk toch de gelegenheid om haar diensten voort te zetten. Op 7 februari 1982 vond de eerste dienst in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Daalseweg plaats. Hier zouden uitsluitend avonddiensten worden gehouden.
Op 23 oktober 1983 werd de instituering van de Kerk van de Nazarener in Nijmegen een feit; de eerste 14 leden traden toe tot de kerk. In 1985 verwierf de kerk een eigen gebouw aan de Oranjesingel 2c, en vanaf 19 januari 1986 werd gestart met wekelijkse zondagsdiensten om 10.30 uur en 19.00 uur. Op 10 januari 1999 vond de laatste dienst plaats die werd geleid door ds. Jan Spijkman. De kerk bleef ruim 4 jaar zonder predikant, totdat op 1 april 2003 ds. David van Beveren intrede deed.
De kerk groeide. Het pand aan de Oranjesingel werd te klein en de onderhoudskosten werden te hoog. De kerk moest op zoek naar een nieuw onderkomen. Tijdens die zoektocht huurde zij ruimtes om samen te komen. Op 1 april 2007 nam de kerk haar zondagse intrek de aula van de NSG aan de Van Cranenborchstraat 7, en op 26 juli 2009 verhuisde de kerk naar de theaterzaal van voorzieningenhart de Klif in Nijmegen-Noord.
Ondertussen ging de zoektocht naar een eigen onderkomen verder. Het eigen onderkomen werd gevonden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die vanwege haar samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk haar gebouw moest afstoten. Op 1 april 2010 nam de Kerk van de Nazarener haar intrek in het gebouw. Omdat er te weinig ruimtes waren om de activiteiten onder te brengen werd er een deel aangebouwd waarin vijf lokalen en een toiletgroep werden ondergebracht. Deze aanbouw werd in maart 2012 officieel geopend door Dr. Jerry Porter, Algemeen Superintendent van de Internationale Kerk van de Nazarener.