Geschiedenis

Een levende kerk

De Kerk van de Nazarener is al ruim 40 jaar actief in Nijmegen en in die tijd hebben we niet stilgezeten. Predikant Jan Spijkman verhuisde in de zomer van 1980 met zijn gezin naar Nijmegen om een Nazarenergemeente te beginnen. Ondanks steun van de landelijke organisatie en de inzet van Jan en zijn familie kwamen er in het begin maar weinig mensen naar de kerkdiensten. Na wat veranderingen in de plaats, tijd en regelmaat van de diensten, begon het aantal leden en bezoekers te groeien.

Voorgangersechtpaar Jan en Betty Spijkman
Kerkdiensten in de Lutherse kerk
Kerkgebouw aan de Oranjesingel

In 2003 werd David van Beveren de nieuwe predikant. Ondertussen trok de kerk ook mensen van buiten de stad. Het ledental was zo gegroeid dat het oude kerkgebouw aan de Oranjesingel in Nijmegen te klein was. Daarom werd in 2010 de kerk aan de Gildekamp gekocht, waar je ons nog steeds kunt vinden. Ondanks de onderbrekingen van de coronalockdowns en tussentijdse verhuizingen als gevolg van een grote brand in de kerk, heeft de gemeente zich hier verder kunnen ontwikkelen.

Inmiddels heeft Jaap Maris het stokje overgenomen als voorganger. De gemeente telt ongeveer 90 leden en rond de 100 wekelijkse bezoekers van de dienst. Klein genoeg voor persoonlijk contact, groot genoeg voor nieuwe initiatieven. Zo is Het Lichtpunt gestart, een proef met tweewekelijkse middagdiensten op zondag in het stadscentrum. De uitdagingen en verhuizingen van de afgelopen 40 jaar maken van ons een levende kerk die dankbaar is voor Gods zegen.

Voor het eerst hier / First time here?

X