Gebed

Gebed is een belangrijke pilaar van onze kerk. Elke week is er voorafgaand aan de dienst vanaf 10 uur een open gebedskring die de noden van afzonderlijke gemeenteleden, de gemeente, de stad, Nederland en de wereld voor Gods troon brengt.

Na de dienst is er in de gebedsruimte rechts naast de ingang van de kerk de gelegenheid om gebed te vragen voor uw specifieke situatie.


We hebben ook een digitale gebedsruimte waar op afspraak gebeden kan worden.

U kunt gebedspunten doorgeven via  ‘contact’op onze site.

Voor het eerst hier / First time here?

X