Betrokkenheid in Omgeving

Onze gemeente is dankbaar voor het beschikken over een actieve christelijke dramagroep, het Terugspeeltheater, die regelmatig een sessie heeft in onze kerk of in andere gemeenten in de regio.

Leden van onze kerk zijn actief betrokken in tal van interkerkelijke initiatieven in Nijmegen. Maandelijks bij het huiskamerrestaurant in Lindenhollt.