Bestuursvorm

De kerk heeft een democratische bestuursvorm omdat wij geloven dat Gods Geest in iedereen werkt die zich daarvoor openstelt.
De ledenvergadering bepaalt wat er gebeurt. De leden kiezen verschillende bestuursorganen waaronder de kerkenraad. De verschillende raden brengen steeds verslag uit aan de jaarlijkse ledenvergadering. Onze organisatie wordt gekenmerkt door openheid naar leden en iedereen die daarom vraagt.