Andere activiteiten

Cursussen

Er worden geregeld cursussen gegeven over diverse levenssituaties: opvoeding, huwelijk, persoonlijk leven, geloof, enz. Ook vinden er regelmatig algemene Bijbelstudies plaats.Om bekend te worden met de Kerk van de Nazarener worden er tweemaal per jaar een drietal oriëntatieavonden gehouden.

Speciale diensten

Op vastgestelde data worden speciale diensten gepland, waaronder doopdiensten, lidmaatschapsdiensten, zendingsdiensten en diensten van zalving en gebed.Een keer per maand is er een dienst die zich speciaal op tieners en jongeren richt.

Vergaderingen

De kerk heeft een democratische bestuursvorm. De leden kiezen de verschillende bestuursorganen, die steeds verslag uitbrengen aan de jaarlijkse ledenvergaderingOnze organisatie wordt gekenmerkt door openheid naar allen -leden en buitenstaanders- die daarom vragen.Naast de jaarlijkse ledenvergadering wordt er minimaal één tussentijdse vergadering georganiseerd, waarin de leden en vrienden worden geïnformeerd en gehoord over de lopende gang van zaken.

Met elkaar…

Geregeld zult u merken dat er maaltijden of picknicks worden gehouden als inleiding op een vergadering, begin of afsluiting van de kringenseizoen of zomaar.
Ook de kindergroepen gaan tenminste 1x per jaar met elkaar op pad.

Gemeentedagen

Tweejaarlijks, in de even jaren, is er een gemeentedag of -weekend, voor alle leden en vrienden met kinderen.
In de oneven jaren nemen we deel aan het districtkampeerweekend georganiseerd door de landelijke kerk.

Zending

De NMI – onze zendingsgroep – houdt contact met de zendelingen van onze kerk, ondersteunt deze en betrekt de gemeente door middel van speciale diensten, sprekers en informatiemateriaal bij de zending.