Kor 13

13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de LIEFDE.

Romeinen 14:8

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

We leven niet voor onszelf, we leven voor Hem!

Rom 8: 28

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Kerkgebouw Verhuurd

There are no events at this time

Contact:

Home Contact Kerkgebouw huren

Giften voor de kerk:
ABN-AMRO rekeningnummer: 4186.45.787
tnv: kerk van de nazarener
te: Nijmegen

Giften voor de NMI:
ABN-AMRO rekeningnummer: 5765.84.177
tnv: NMI
te: Nijmegen

Landelijke site van de Kerk van de Nazarener

Hier vind u informatie over de kerk van de Nazarener. Lees artikelen over de geschiedenis en overtuiging van de kerk

De Verwondering
De Verwondering is een 'koffiehuis met een luisterend oor' in de Nijmeegse binnenstad, waar vrijwilligers uit diverse kerken zich met veel enthousiasme inzetten voor hun medemens.