Gebed

Gebed is een belangrijke pilaar van onze kerk. Elke week is er voorafgaand aan de dienst een open gebedskring die de noden van afzonderlijke gemeenteleden, de gemeente, de stad, Nederland en de wereld voor Gods troon brengt.

Na de dienst is er in de gebedsruimte rechts naast de ingang van de kerk de gelegenheid om gebed te vragen voor uw specifieke situatie.

U kunt ook gebedspunten doorgeven via het contactformulier hiernaast.